Gode musikalske læringsmiljøer

Fredag d. 28. april 2017 inviterede Metropol, DKDM, RMC, DPU og Sankt Annæ Gymnasium til stor konference om gode musikalske lærings­miljøer på MBK kl. 10.00-16.30. Mennesker fra 8 forskellige musikalske lærings­miljøer vil på konferencen fortælle om essensen af netop deres lærings­miljø.

MBK, Pilestræde 61, Kbh K.

Konferencerapport

Program

10.00-10.15

Velkomst v. Signe Adrian

10.15-10.40

Dagens ide og proces v. Malene Bichel

10.40-11.10

Status og overblik v. Finn Holst

11.10-11.20

Spørgsmål til oplægget

11.20-11.30 Pause

11.30-12.30

4 praksispræsentationer:
Århus Friskole v. Annli Falk, som både har været elev og lærer på skolen
Den cyklende musikskole v. Line Fog Mikkelsen, projektleder
El Sistema Hjørring v. Henrik Boll, projektleder
Tivoli-Garden v. Lars Søgård, leder

12.30-13.15 Frokost

13.15-14.15

4 praksispræsentationer:
Selvstyrende band som læringsmiljø v. Yasar Tas - selvstyrende band som læringsmiljø
Zag du Gaf – musikskolen med rummelighed v. Sisse Tomczyk, leder og grundlægger
Den elektroniske skolekoncert v. Lars Juhl, leder
Skabende fællesskaber v. Jesper Sveidahl, projektleder

14.15-14.30

Procesintroduktion og inddeling i grupper v. Malene Bichel

14.30-15.50

Gruppearbejde incl. kaffe – faciliteret af Jesper Sveidahl, Hanna Rose Jørgensen, Sven-Erik Holgersen og Malene Bichel

15.50-16.10

Opsamling v. Sven-Erik Holgersen og Malene Bichel

16.10-16.20

Kommentar v. Stefan Hermann

16.20

Afrunding og tak for i dag v. Signe Adrian

Materiale

Oplæg

Status og overblik – Finn Holst (PowerPoint)
Århus Friskole – Annli Falk (pdf)
Den cyklende musikskole – Line Fog Mikkelsen (pdf)
El Sistema Hjørring – Henrik Boll (PowerPoint)
Tivoli-Garden – Lars Søgård (PowerPoint)
Zag du Gaf – Sisse Tomczyk (pdf)
Skabende fællesskaber – Jesper Sveidahl (pdf)

Supplerende materiale

Musikundervisning i tværinstitutionelt og tværfagligt samarbejde – Finn Holst (PowerPoint)
Praksisprojekter og udvikling af didaktisk teori – Finn Holst (pdf)
Om Tivoli-Garden (pdf)

Konferencerapport

Konferencerapport (pdf)

Hvem er vi?

Arbejdsgruppen bag konferencen bestod af:

Signe Adrian og Malene Bichel, som begge er lektorer på lærer­uddannelsen på Metropol
Sven-Erik Holgersen og Finn Holst, som begge er lektorer på DPU
Hanna Rose Jørgensen, som dels er under­viser på DKDM, dels er projekt­leder for København Kommunes kompetence­center i praktisk-musiske fag på Sankt Annæ Gymnasium
Jesper Sveidahl, som er lektor på RMC

Konferencen opstod på baggrund af „Inspirations­netværk for nye musikalske lærings­miljøer for børn og unge“ – et netværk for musik­skole­lærere, folke­skole­lærere, pæda­goger, ledere og andre aktører og poten­tielle aktører i åben-skole-samarbejde på musik­området.

Netværket har til huse på Professions­­højskolen Metropol – og lever sit virtuelle liv i Facebook­gruppen „Inspirations­netværk om nye musik­alske lærings­miljøer for børn og unge“, hvor alle er velkomne til at deltage i debatten og viden­delingen. Fysisk fungerer net­værket fore­løbig primært som en række inspirations­­dage faciliteret af Signe Adrian og Malene Bichel, der begge er lektorer i lærer­­uddannelsen med en del erfaring i efter­­uddannelse af musik­­skole­­lærere.

På inspirationsdagene hjælper vi hinanden med at møde det krav og forfølge den mulighed, der er beskrevet i folkeskole­reformen om nye og tættere samspil og organi­se­ringer mellem folke­skoler og musik­skoler om musik. Vi undersøger og konkre­ti­serer, hvordan de gode samspil mellem musik­skoler og folke­skoler kan styrkes og under­støttes, så musik­faget og musik­kulturen på folke­skolen og i lokal­miljøet kan blomstre. Vi har taget afsæt i følgende spørgsmål:

Hvilke slags musikalske lærings­miljøer er der brug for, for at børn og unge mest optimalt får glæde af musik i deres liv og mulighed for at tage med­ejerskab og med­ansvar for musik­kulturen i fremtiden?

Hvordan kan grundskolen og den aktuelle musik­kultur sam­arbejde om dette?

Hvad kræver det af de musik­pædagogiske og musik­faglige uddannelser i det danske uddannelses­system at skulle uddanne professionelle, der kan varetage denne opgave?

Ud over konferencen afholder netværket følgende netværksdage 2017:

Fredag d. 7/4 kl 9.00-13.00 Nyelandsvej 27, Frederiksberg

Transfer – Kan læring, oplevelser og erkendelser i musik gavne andre livsområder

Kom og få en dialog med Lars Ole Bonde, der blandt andet som professor i musik­psykologi er ekspert på området – og med alle os andre, som har ekspertiser, viden, erfaringer, meninger, fornemmelser, antagelser og forhåbninger. Og lad os blive klogere og mere nuancerede sammen…

Fredag d. 16/6 kl 9.00-13.00 Nyelandsvej 27, Frederiksberg

Uddannelsessystemet – i et aktuelt og kritisk perspektiv

På sæsonens 6. inspirationsdag vil vi drøfte de bagvedliggende strømme og tendenser som præger skoletænkningen og uddannelses­tænkningen og se på hvor mulighederne er for at vi som musikmiljø kan præge disse.

Vi har inviteret Julie Kirkegård til at holde et oplæg først, og glæder os til at blive klogere sammen. Hun skriver selv: »Mit oplæg vil i første omgang være kultur­historisk og samfunds­kritisk. I anden omgang vil det pege frem mod mulige alternativer og særlige ’steder’, det er godt at være opmærksom på. Først: Jeg vil komme ind på, hvordan man tidligere har tænkt uddannelse & skole i Danmark og se dem som modsætning til de tendenser, der er dominerende i dag. Jeg vil bl.a. komme ind på videns­økonomien, konkurrence­staten og OECD og EU’s rolle i forhold til det danske uddannelses­system – PISA-undersøgelserne og den new zealandske skoleforsker John Hattie. I anden omgang vil jeg pege på organisationer, projekter og initiativer, som forsøger at tænke skole & uddannelse anderledes, samt – ikke mindst – reflektere over, hvad de enkelte involverede ude i klasse­værelserne kan gøre for konkret at modvirke nogle af de tendenser, der er på spil. I forhold til mig selv, så har jeg en BA i uddannelses­videnskab og er kandidat­studerende i pædagogisk filosofi og med en baggrund som dramatiker.«

Tilmelding: www.musiknetvaerk.dk/tilmeld

Facebook: Inspirationsnetværk om nye musikalske læringsmiljøer for børn og unge

Hvem er du?

Konferencen henvendte sig til:

Hvor?