Inspirationsnetværk om nye musikalske læringsmiljøer for børn og unge

Et netværk for musikskolelærere, folkeskolelærere, gymnasielærere, pædagoger, ledere, uddannere og andre aktører i det musikpædagogiske felt – herunder åben skole-området.

Netværkets møder er støttet af Statens Kunstfond.

Vi tager afsæt i følgende spørgsmål:

  1. Hvilke slags musikalske lærings­miljøer er der brug for, for at børn og unge mest optimalt får glæde af musik i deres liv og mulighed for at tage med­ejerskab og med­ansvar for musik­kulturen i fremtiden?
  2. Hvordan kan grundskolen og den aktuelle musik­kultur sam­arbejde om dette?
  3. Hvad kræver det af de musik­pædagogiske og musik­faglige uddannelser i det danske uddannelses­system at skulle uddanne professionelle, der kan varetage denne opgave?

Netværket har til huse på Københavns Professionshøjskole og foregår blandt andet som en række inspirationstræf faciliteret af Signe Adrian og Malene Bichel.

På inspirationsdagene hjælper vi hinanden med at møde det krav og forfølge den mulighed der er beskrevet i folkeskolereformen om nye og tættere samspil og organiseringer mellem folkeskoler og musikskoler om musik. Vi undersøger og konkretiserer, hvordan de gode samspil mellem musikskoler og folkeskoler kan styrkes og understøttes, så musikfaget og musikkulturen på folkeskolen og i lokalmiljøet kan blomstre. Inspirationsnetværket giver dig mulighed for at understøtte musikalske læringsmiljøer i et lokalt musikskole-folkeskolesamarbejde. Du får blandt andet viden om det gode tværprofessionelle samarbejde og bliver i stand til at omsætte tankerne bag åben skole i praksis.

Facebook-gruppe

I Facebook-gruppen kan du følge med i hvad der foregår når vi mødes – og måske få ting til at ske mellem møderne også.

Gruppen er åben for alle som interesserer sig for området.